Kommunikasjonsavdelingen

Publisert: 25. mars 2015

Kommunikasjonsavdelingens kjerneaktiviteter er publisering, seminarer, konferanser, bibliotektjenester, mediekontakt, skolerettet virksomhet og, utvikling av NUPIs nettsider og drift av NUPIs sosiale medier-kanaler.

Forskningsresultater og forskningsbasert informasjon skal formidles både til spesielle brukergrupper og til allmennheten, noe kommunikasjonsavdelingen arbeider for i samarbeid med forskningsgruppene. Medarbeiderne forbereder, tilrettelegger og gjør resultater og informasjon tilgjengelig gjennom instituttets tidsskrifter, på nettstedene: nupi.no og NUPI Skole, øvrige NUPI-publikasjoner og i sosiale medier.

Følg oss:

Medarbeidere i avdelingen