Foto: Johanne Furuseth, ambassaden i Washington/Creative Commons/CC BY-NC-ND 2.0

Global orden og diplomati

Publisert: 24. mars 2015

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?

Forskningsgruppen Global orden og diplomati forsker på internasjonale systemets omskiftelige natur, og hvordan staters utenrikspolitikk blir til og utføres innenfor disse rammene. Særlig oppmerksomhet vies til utviklingen av og endringer knyttet til norsk utenrikspolitikk.

Forskere i gruppen arbeider med teoridrevet så vel som empirisk fundert forskning, og er opptatt av å forstå politikk i dag i historisk og komparativ kontekst.

Gruppen ledes av Morten Skumsrud Andersen.

Relaterte personer