Administrasjonsavdelingen

Publisert: 25. mars 2015

NUPIs administrasjon har ansvaret for instituttets økonomi, drift og personalarbeid. Administrasjonen har også ansvaret for NUPIs lokaler og IT-systemer.

Personer i administrasjonsavdelingen