Stilling ledig: Forskningsassistent, utenrikspolitikk og diplomati

Publisert: 17. sep. 2015

NUPI søker Forskningsassistent på utenrikspolitikk og diplomati.

Stillingen er en 100 % stilling, for en periode på ett år. Arbeidet vil være orientert mot forskergruppens løpende anvendte forskning opp mot departementene, samt prosjektassistanse på forskergruppens store forskningsprosjekter. Særlig gjelder dette det NFR-finansierte prosjektet «Duty of Care: Protecting Citizens Abroad», der den som blir ansatt vil være med på å hente inn data, utarbeide database og organisere aktiviteter.

Søknadsfrist: 30. september 2015.

Se hele utlysningen på JobbNorge her.