Siri Strand

Vitenskapelig assistent

Siri Strand er ansatt som vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.

Hun arbeider hovedsakelig med forskningsprosjekter knyttet til cybersikkerhet og er en del av NUPI sitt cybersikkerhetsprogram. Hennes forskningsinteresser inkluderer kapasitetsbygging og cybersikkerhet, teknologi og krigføring, samt politisk og juridisk regulering av Internett.

Siri Strand har en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og har studert i Washington DC. Hun har også studert Russisk.