Sara Merabti Elgvin

Sara Merabti Elgvin var juniorforsker ved NUPI frem til 2020.

Hun er interessert i politikk og sikkerhetspolitikk i Nord-Afrika og Midtøsten i kjølvannet av den arabiske våren. Hennes forskning omhandler hvilken rolle ulike ikke-statlige grupper - både voldelige og ikke-voldelige - kan spille i å skape sikkerhet i områder utenfor statens rekkevidde. Merabti Elgvin har tatt i bruk antropologiske metoder i sitt arbeid. Hun har gjort feltarbeid i grenseområdene vest i Libya, og fått tilgang til områder som har vist seg  være vanskelig tilgjengelige for utenforstående.