Peder Østebø

Tidligere ansatt

Peder Østebø var masterstipendiat tilknyttet forskningsgruppa Global orden og diplomati og den strategiske satsninga Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning fra 2019 til 2020.

Han var masterstudent i globalhistorie ved Freie Universität Berlin og Humboldt-Universität zu Berlin, og i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I masteroppgaven sin utforsker han utviklingen til menneskerettighetsorganisasjoner i Venezuela på 1990- og 2000-tallet. Østebøs forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til internasjonale normer, samt avkolonisering, global utviklingspolitikk og demokratisering og disse tendensenes påvirkning på det internasjonale samfunnet.