Paul Troost

Tidligere ansatt

Paul Troosts forskningsinteresser inkluderer internasjonale fredsoperasjoner, sivil-militært samarbeid og siviles rolle i konflikt- og kriserammede områder.

Troost er også assistent i Fredskapasitetsnettverket (Peace Capacities Network), som består av forskere I BRIKS-landene, samt Egypt, Indonesia og Tyrkia. Nettverket har som mål å undersøke hvordan disse fremvoksende landene påvirker fredsbygging og fredsoperasjoner i lys av en verden i endring og økt samarbeid mellom aktører fra det globale sør.