Ole Gunnar Austvik

Tidligere ansatt

Ole Gunnar Austvik er seniorforsker, og har jobbet særlig med politisk økonomi og europeisk integrasjon. Han er professor ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Tidligere har han vært knyttet til bl.a. Handelshøyskolen BI. og Statistisk Sentralbyrå.

Austvik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, er Master in Public Adminstration (MPA) fra John F. Kennedy School of Government, Harvard University, og er master i samfunnsøkonomi (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo. Hovedområder i Austviks forskning er: Interaksjonen mellom nasjonal og internasjonal politikkutforming, internasjonal økonomi, fellesmarkedet og økonomisk og politisk utvikling i EU, europeisk og global olje- og gasspolitikk og -markeder, og norsk olje -og gasspolitikk. Austvik er utnevnt til Senior Fellow ved Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) ved Harvard Kennedy School.

Austviks siste publikasjoner inkluderer: Austvik, Ole Gunnar & Moe, Arild, 2016: "Oil and Gas Extraction in the Barents Region." In: M.O. Olsson (ed):  The Encyclopedia of the Barents Region II, Interreg Project. Oslo: Pax Forlag. pp. 115-121.

Web: www.oga.no.