Lilly Pijnenburg Muller

Tidligere ansatt

Lilly Pijnenburg Muller har vært forsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hvor hovedfokuset hennes var cybersikkerhet.

Innenfor cybersikkerhet dekker forskningen til Muller offentlig-privat samarbeid, multi-stakeholder prosesser (nasjonalt og internasjonalt), NATO og 'cyber resilience' og avskrekking. I tillegg følger hun internasjonale forhandlinger om cybersikkerhet i FN, OSCE og NATO.

Mullers interesser inkluderer sikkerhetspolitikk, global styring med særlig fokus på internasjonale og ikke-statlige organisasjoners rolle, cybersikkerhet og cyberkrigføring. Hun har jobbet som forsker på Universitetet i Oxford på the Global Cyber Security Capacity Building Center (GCSCC) og har en Master of Arts (MA) fra University of Glasgow.