Henrik Thune

Tidligere ansatt

Henrik Thune er seniorforsker ved NUPI og leder NUPIs midtøstenprogram. Thune har en mastergrad og en doktograd i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Oslo og en mastergrad fra London School of Economics and Political Science. Fra 2005 til 2008 var han seniorrådgiver vi Utenriksdepartementet, og prosjektleder i utenriksministerens sekretariat fra 2009 til 2012. '

Thune forsker på stormaktspolitikk og konflikter i Midtøsten, norsk og amerikansk utenrikspolitikk og på medienes rolle i internasjonale relasjoner. Han er hyppig brukt som kommentator og har vært spaltist i riksdekkende aviser som Dagbladet, Morgenbladet og Aftenposten.