Eva Magdalena Stambøl

Tidligere ansatt

Eva Magdalena Stambøl er forsker i gruppa for sikkerhet og forsvar på NUPI. Hun er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo, og jobber i hovedsak med Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. Før hun tiltrådte ved NUPI jobbet hun for United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI).

Evas forskning omhandler hovedsakelig internasjonal kriminalpolitikk, samt kriminalitetskontroll som utenrikspolitikk, spesielt i forhold til EU-sikkerhet. Mer spesifikt undersøker hun hvordan EU, men også Norge, i økende grad bruker utenrikspolitiske virkemidler til å forebygge og bekjempe såkalte ukonvensjonelle sikkerhetstrusler, som terrorisme, transnasjonal organisert kriminalitet, ulike former for smugling og migrasjon.

Andre prosjekter og tema som Eva jobber med omhandler sikkerhetsrutiner rundt forskning i risikosoner og hvordan dette påvirker kunnskapsproduksjon, erfaringer fra norsk politi i fredsoperasjoner, og EUs krisehåndtering i naboregionene.

Eva er med-redaktør i den kollektive bloggen Security Praxis.