Erik Ramberg

Tidligere ansatt

Erik Ramberg er masterstudent i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI.

Ramberg har en bachelorgrad i statsvitenskap og engelsk litteratur fra Columbia University (2015) og tar for tiden en mastergrad i fred- og konfliktstudier ved Universitetet i Oslo, der han skriver oppgave om autoritære regimers bruk av menneskerettighetsretorikk.

Forskningsinteressene hans dreier seg hovedsakelig om temaer tilknyttet politisk og sosial teori, deriblant demokratisk legitimitet, global styring, normutvikling og forholdet mellom språk og makt.