Ellen Emilie Henriksen

Ellen Emilie Henriksen er tidligere vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Hun jobbet med forskningsprosjektet GAIANUPIs forskningssenter på cybersikkerhet, med fokus på Ukraina.

Henriksen har en bachelorgrad i Politics and Eastern European Studies fra University College London. Under bachelorgraden hadde hun et utvekslingsår på Moscow Higher School of Economics, hvor hun også gjorde feltarbeid. Henriksen har også studert og jobbet som frivillig i Mellom-Amerika, blant annet som menneskerettsobservatør for Zapatistene i Chiapas, Mexico. 

Forskningsinteressene hennes inkluderer cyber, sikkerhetsstudier, Nordområdene og Øst-Europa.