Christophe Hillion

Christophe Hillion var forsker 1 ved NUPI frem til oktober 2021. Han er professor i europarett ved universitetene i Leiden og Göteborg, og forsker ved Svensk institutt for europapolitiske studier (SIEPS) i Stockholm, samt ved Senter for europarett, Universitetet i Oslo.

Hillion har arbeidet med EUs eksterne forhold, utvidelse og institusjonsrett, og har vært rådgiver innenfor disse feltene for europeiske myndigheter (for eksempel utenriksdepartementene i Sverige, Storbritannia og Ukraina) og institusjoner (Europaparlamentet, Europakommisjonen, Den europeiske utenrikstjeneste og Europarådet). Han sitter i redaksjonsrådet for Common Market Law Review og i styret for Centre for the Law of EU External Relations (CLEER) in Haag.