Bjørnar Sverdrup-Thygeson

Tidligere ansatt

Bjørnar Sverdrup-Thygeson er interessert og engasjert i forskning på et bredt spekter av emner knyttet til kinesisk utenrikspolitikk, og fremveksten av nye krefter i det internasjonale systemet.

Han jobber for tiden med forholdet mellom EU og Kina og nordisk utenrikspolitikk mot Kina. Tidligere arbeider inkluderer undersøkelser av EUs syn på USAs dreining mot Asia, analyse av påvirkningen av Liu Xiaobs Nobels fredspris på norsk-kinesiske handelsforbindelser, Kinas Afrikapolitikk og kinesisk diplomati under Song-dynastiet.