Andrine Roland Spets

Tidligere ansatt

Andrine Roland Spets var vitenskapelig assistent hos NUPI, og en del av forskningsgruppen Global orden og diplomati.

Hun studerte ved universitetet i Oslo, og skrev om forholdet mellom forskning, klimapolitikk og styring i Verdens meteorologiske organisasjon (WMO), samt hvordan organisasjonens forståelse av klimaendringer har utviklet seg. Andrines forskningsinteresser inkluderer klimapolitikk, epistemiske samfunn, styring og internasjonale organisasjoner.