Alesia Prachakova (Tidligere ansatt)

Vitenskapelig assistent

Alesia Prachakova er vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis.

Hun har bidratt i flere forskningsprosjekter sentrert rundt henholdsvis relasjonen mellom OPEC og Russland, «ressursforbannelsen» og autoritarisme, handel med og politikk for naturressurser, og politisk risiko i den internasjonale petroleumssektoren. Prachakovas forskningsinteresser er særlig bærekraftig energi, spesielt næringslivets sosiale ansvar i global petroleumsindustri.