Elin Maria Fiane

Hovedbibliotekar

Elin Maria Fiane arbeider med å anskaffe, organisere og gjøre tilgjengelig ekstern informasjon (databaser, artikler, bøker, m.m.) for våre egne ansatte.  Utfører litteratursøk og henter inn  informasjon på forespørsel. Organisere og gjøre tilgjengelig eksternt NUPIs egenproduserte informasjon (artikler, notater, rapporter, m.m.). Administrator for CRIStin, BRAGE (institusjonelt arkiv) og bibliotekkatalogen (Tidemann). 

Kompetanse: Kunnskapsforvaltning i arkiv og bibliotek. Samlingsutvikling. Vitenskapelig publisering og Open Access. Organisering av informasjon i databaser. Referanse- og søkekompetanse.