Wrenn Yennie Lindgren

Forsker

Yennie Lindgrens spesialfelt er internasjonale relasjoner i Asia og Stillehavet og japansk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Hennes forskningsinteresser inkluderer Japan, Asia i Arktis, østasiatisk regionalisme og sikkerhetsspørsmål (human security).