Viljar Haavik

Masterstudent

Viljar Haavik er vitskapleg assistent i Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling. Han har bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo, og er student på masterprogrammet Peace and Conflict Studies på UiO.

I masteroppgåva ser han på regimeendring, væpna grupper og sikkerheit i Burkina Faso i forbinding med FRAGVENT-prosjektet.