Tora Berge Naterstad

Vitenskapelig Assistent, NUPI

Tora Berge Naterstad er vitenskapelig assistent i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel. Naterstad arbeider blant annet med prosjektene Verdibasert regimelegitimering i Russland (LegitRuss), Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), og Russlandsnettverket (RUSSNETT). Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent på The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX). 

Naterstad er statsviter fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave, Russian Nation Building and the Biopolitics of Defending Tradition, 2012-2021, undersøker hvordan nasjon, kropp, verdier og makt henger sammen i Putins Russland.  

Naterstad har bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og SOAS University of London, og har studert russisk språk og samfunn i Oslo og ved Moscow Higher School of Economics. Forskningsinteressene hennes inkluderer nasjonalisme og politikk i Russland, kritiske sikkerhetsstudier, kroppspolitikk, vitenskapsteori, og identitet i internasjonale relasjoner.