Tora Berge Naterstad

Vitenskapelig Assistent, NUPI

Tora Berge Naterstad er vitenskapelig assistent i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel. Naterstad arbeider blant annet med prosjektene Verdibasert regimelegitimering i Russland (LegitRuss), Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), og Russlandsnettverket (RUSSNETT). Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent på The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX). 

Naterstad er statsviter fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave, Russian Nation Building and the Biopolitics of Defending Tradition, 2012-2021, undersøker hvordan nasjon, kropp, verdier og makt henger sammen i Putins Russland.  

Naterstad har bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og SOAS University of London, og har studert russisk språk og samfunn i Oslo og ved Moscow Higher School of Economics. Forskningsinteressene hennes inkluderer nasjonalisme og politikk i Russland, kritiske sikkerhetsstudier, kroppspolitikk, vitenskapsteori, og identitet i internasjonale relasjoner. 

 • Fri 12 nov. 2021
  Arrangement

  Koronapandemien og regimelegitimitet i Putins Russland: Et biopolitisk perspektiv

  Tid: 09:00 Sted: NUPI/ Livestream på Facebook & Youtube

  Russland setter stadig nye rekorder i antall koronarelaterte dødsfall. Pandemien har satt medisinske kunnskaper i politikkens sentrum verden rundt og Russland er intet unntak. Dagens debatt i Russland preges av et nytt medisinsk styringsregime, og noe vi kanskje kan kalle «pandemiautoritarianisme».

 • Fri 29 okt. 2021
  Arrangement

  Russlandskonferansen 2021

  Tid: 09:00 Sted: Litteraturhuset i Oslo/Livestream til Youtube

  Årets Russlandskonferanse vil vise frem bredden av norsk Russlandsforskning. Utenriksminister Anniken Huitfeldt holder åpningsinnlegget.

 • Forskningsprosjekt

  Russlandsnettverket (RUSSNETT)

  2021 - 2024 (Ongoing)

  Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

 • Bildet viser Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale foran sine respektive flagg i 2017 Forskningsprosjekt

  Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto)

  2020 - 2023 (Ongoing)

  Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de facto-statene har blitt avskrevet som brikker i patronens maktspill. I "DeFacto" ønsker vi å utfordre...