Silje Nyrud

Masterstudent

Silje Nyrud er ansatt som masterstudent ved NUPI og er en del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap med fordypning i samfunnssikkerhet, et årsstudium i sikkerhetsstudier.

Silje tar en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og skal levere masteroppgaven våren 2022 hvor hun skriver om cybersikkerhet og hvilken rolle avskrekking har i cyberdomenet. Hennes forskningsinteresser inkluderer internasjonale relasjoner, sikkerhets- og forsvarspolitikk, og cybersikkerhet.