Pernille Rieker

Forsker I

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo).

Blant hennes seneste publikasjoner er bøkene: French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave, 2017), External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy  (Routledge 2016) og Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og artiklene: EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine (Journal of European Integration nr 4, 2018), Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape (Global Affairs 3, 2017), 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine'. (European Security nr 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes på hennes profiler på Academia og ResearchGate.

På NUPI er Rieker del av forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE), inkludert senterets seminar-serie Norge møter Europe. Hun er også med i flere forskningsprosjekter. Hun var prosjektleder for NFR-prosjektet EUNOR (2015-2017) og har nylig fått støtte til oppfølgerprosjektet, EUFLEX (2019-2021). I tillegg er hun arbeidspakkeleder i det NUPI-ledede H2020 prosjektet EUNPACK (2015-). Rieker koordinerer også NUPIs deltakelse i det europeiske forskningsnetverket TEPSA og er styremedlem i ECSA Norway (Norsk Forum for Europaforskning).  

Pågående forskning:

  • EPOS projektet: EUs og medlemsstatenes utenrikspolitiske repertoar
  • EUNPACK projektet: EUs evne til å håndtere kriser 
  • EUFLEX prosjektet: Mekanismer og drivkrefter i EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk