Neil Ketchley

Seniorforsker

Neil Ketchley er seniorforsker tilknyttet Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI, og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Han har doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science. Neil forsker på protest og revolusjon i Midtøsten of Nord-Afrika.