Natasja Rupesinghe

Forsker

Natasja Rupesinghe er forsker i forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun er også doktorgradsstipendiat ved Nuffield College, University of Oxford der hun er tilknyttet T. E. Lawrence Program on the study of conflict.

Rupesinghes forskningsinteresser er væpnede konflikter, borgerkrig, politisk vold, sivil motstand og beskyttelse av sivile. Hun er også interessert i hvordan stater og internasjonale organisasjoner gjennomfører fredsoperasjoner og anti-terror operasjoner. Hun har gjennomført feltarbeid i Mali, Somalia, Etiopia og Sri Lanka.

Rupesinghes doktorgradsprosjekt handler om jihadistiske opprørsgrupper i Sahel regionen i Vest Afrika med feltarbeid i Mali, Burkina Faso og Niger. Forskningen tar opp spørsmål som: Hvorfor mobiliserer og utvikler jihadistiske opprørsgrupper lokale styringssystemer i noen geografiske områder og ikke andre? Hvorfor styrer noen grupper ved bruk av makt og vold, mens andre bruker legitimitetsbyggende strategier, for eksempel ved at de utøver rettslig myndighet? Hva forklarer variasjon i hvordan opprørerne styrer lokalsamfunn? Hvorfor lykkes noen lokalsamfunn i å forhindre at jihadister utvikler tilstedeværelse i landsbyene sine når det innebærer at de tar betydelige risikoer? Forskningsprosjektet hennes er finansiert av Forskningsrådets FRIPRO midler, som en del av NUPI- prosjektet “Jihadist Insurgent Governance in the Sahel”.

Rupesinghe var tidligere tilknyttet Training for Peace programmet ved NUPI, og var blant annet sekundert som policy officer til avdeling for fredsoperasjoner i den Afrikanske Unionen i hovedkvarteret i Addis Ababa. Hun har mastergrad i konfliktstudier fra London School of Economics and Political Science, og en bachelorgrad i Europeiske sosiale og politiske studier, med fordypning i internasjonal politikk og fransk fra University College London.