Natalia Moen-Larsen

Forsker, bistilling

Natalia Moen-Larsen jobber for tiden med en doktorgrad der hun undersøker russiske representasjoner av flyktninger gjennom en analyse av tre russiske aviser.

Analysen fokuserer primært på flyktninger fra Øst-Ukraina som kommer til Russland og flyktninger fra Midtøsten og Nord-Afrika som drar til Europa og EU. Moen-Larsen skriver blant annet om hvordan fortellinger om flyktninger fremstiller Russlands posisjon og russisk identitet.

Moen-Larsen forsker i tillegg på interetniske spenninger og nasjonalisme i Russland. Hun har også publisert artikler om utviklingen av og politisk bruk av nye medier (internett, bloggsfæren og sosiale nettverk) i Russland, samt russiske kvinnelige migranter i Norge. Andre forskningsfelt er migrasjon, kultur, verdier, etnisk og nasjonal identitet, nasjonsbygging, patriotisme og problemstillinger knyttet til Russlands demografi.

Siden 2015 har Moen-Larsen også vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.