Minda Holm

Forsker

Minda Holm er forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati.

Hennes faglige interesser inkluderer global (liberal) styring, anti-liberal internasjonal ideologi, sikkerhetspolitikk og statsmakt. I tillegg er hun interessert i sosial og politisk teori, især knyttet til ideologi, suverenitet og realisme. Geografisk har hun jobbet mest med Russland, Eurasia, Norge og USA. 

Fra 2018 jobber hun med en doktorgrad ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i København. Hun er også tilknyttet et internasjonalt forskningsprosjekt om "The World of the Right", og Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS) og deres forskningsgruppe for Internasjonal Sikkerhet, som betaler deler av doktorgraden. Fra januar 2018 leder hun et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet i Norge som ser på konservativ, høyreradikal motstand mot internasjonal liberal ideologi, men med fokus også på implikasjoner for norsk og europeisk utenriks - og sikkerhetspolitikk. 

Holm har to bachelorgrader i henholdsvis statsvitenskap og post-sovjetiske områdestudier fra Universitet i Oslo med opphold ved American University in Cairo, og to mastergrader i Internasjonale Studier fra London School of Economics and Political Science (LSE) og George Washington University, hvor hun var Fulbright-stipendiat. Hun har studert/jobbet i Egypt, England, Kasakhstan, Russland, Tadsjikistan, USA og Wales, og snakker russisk. 

Holm er medredaktør for Internasjonal Politikk, fast utenriksspaltist for Dagsavisen og sitte i styret til Human Rights House Foundation og Fulbright Alumni Association Norway. Se hennes personlige hjemmeside for mer informasjon.