Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Masterstudent

Mathilde har sin bakgrunn fra Universitetet i Agder, hvor hun har tatt tre bachelorgrader, en i statsvitenskap, en i historie og en i engelsk. Nå jobber hun med både med en mastergrad i statsvitenskap og en i historie.

Mathilde jobber for forskningsgruppen Global orden og diplomati. Hennes oppgave fokuserer på den europeiske union, med fokus på utenrikspolitikk og konseptet "resilience" som har blitt et av unionens hovedfokus siden 2016.