Martin Haukland

Masterstudent

Martin Haukland er masterdrudent of en del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Han skal skrive masteroppgaven sin for forskningsprosjektet "COINS - Consequences of Investments for National Security", der han skal undersøke utenlanske direkteinvesteringer i europeiske land.

Martin har bachelorgrad i Økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt en bachelorgrad i Politisk økonomi fra Universitetet i Bergen. Han tar nå en mastergrad i samfunnsøkonomi på NHH, og har flere utenlandsopphold for studier og arbeid.

  • Forskningsprosjekt

    Consequences of Investments for National Security (COINS)

    2019 - 2023 (Ongoing)

    Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» undersøker vi hvordan liberale økonomier kan tiltrekke utenlandske investeringer, og samtidig redusere og...