Lars Gjesvik

Stipendiat

Lars Gjesvik er stipendiat for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, med hovedfokus på cybersikkerhet.

Han har en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har tidligere studert internasjonale studier og historie. Hans forskningsinteresser er knyttet til cybersikkerhet og cyberkrigsføring.