Kristin Haugevik

Seniorforsker | Leder, forskningsgruppen for global orden og diplomati

Kristin Haugevik er seniorforsker ved NUPI og leder for forskergruppen Global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk og norsk og britisk utenrikspolitikk.

Siste publikasjoner:

2019: Kinship in International Relations (antologi), medredaktør Iver B. Neumann. London/New York: Routledge.
2018: Special Relationships in World Politics: Inter-State Friendship and Diplomacy After the Second World War. (monografi). London/New York: Routledge: New International Relations.
2018: Parental Child Abduction and the State: Identity, Diplomacy and the Duty of Care, The Hague Journal of Diplomacy, 13, 1-21.
2017: Diplomacy through the back door: Norway and the bilateral route to EU decision-making. Global Affairs, 3(3): 277-291.
2017: Autonomy or integration? Small-state responses to a changing European security landscape, Global Affairs (3)(3): 211-221. Medforfatter: Pernille Rieker.
2017: Hva betyr brexit for utenforlandet Norge? Internasjonal Politikk, 75(2): 152-166.