Kristin Haugevik

Seniorforsker | Leder, forskningsgruppen for global orden og diplomati

Kristin Haugevik er seniorforsker ved NUPI og leder for forskergruppen Global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeiske og transatlantiske relasjoner og norsk, nordisk og britisk utenrikspolitikk.

Siste vitenskapelige publikasjoner:

Fullstending publikasjonsliste her