Julie Brun Bjørkheim

Vitenskapelig assient

Julie Bjørkheim er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

I hovedsak jobber hun med konferansen "Emerging regimes of taxation and natural resource management in the Global South: Lessons for fragile states", som avholdes i november 2018 organisert av SkattJakt-nettverket.

Forskningsinteressene hennes er i hovedsak ulovlige pengestrømmer, skattesystemer i utviklingsland og økonomisk utvikling.

Julie jobber med en mastergrad i økonomi med spesialisering i forskning ved UiO.