John Kristen Skogan

Seniorforsker Emeritus

John Kristen Skogan er seniorforsker (emeritus), med forskerbakgrunn i nasjonal sikkerhet, forsvar og internasjonale relasjoner.

For tiden forsker han på militarisering av det ytre rom og hvilke konsekvenser bruk og utplassering av våpen der kan få. Skogan forsker også på bruk av droner i militærsammenheng og på de politiske konsekvensene dette har i ulike regioner, samt på tendenser og utfordringer knyttet til piratvirksomhet.