Johann Ole Willers

Forsker

Ole er doktorgradsstipendiat og tilknyttet NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet. Forskningen hans er del av NUPI-prosjektet The Market for Anarchy.

Oles forskningsinteresser er samspillet mellom prosesser på mikronivå og makrostrukturere i internasjonale relasjoner. Han kombinerer organisasjonsstudier og IR-teori innen feltene cybersikkerhet og cyberkrigføring for å kaste lys over hvordan profesjonelle nettverk former hvordan stater svarer på cybertrusler. Et spesielt fokus i forskningen hans er den transnasjonale dannelsen av risikovurdering og tilnærming til risikohåndtering, noe som så langt har vært i blindsonen hva angår IR-teori.