Jenny Nortvedt

Masterstudent

Jenny Nortvedt er masterstudent i statsvitenskap ved universitetet i Oslo og er en del av Forskningsgruppen Fred, Konflikt og Utvikling ved NUPI.

Temaet for Nortvedts masteroppgave er, små stater i FNs sikkerhetsråd.

Nortvedt har bakgrunn fra internasjonale studier og jus ved Universitetet i Oslo.

Hun har også tidligere arbeidserfaring fra think tank Civita og Norwegian Permanent mission to the UN in New York.

Hennes forsknings interesser omfatter FN, diplomati, internasjonale organisasjoner og fredsoperasjoner.