Hildegunn Kyvik Nordås

Forsker I

Hildegunn Kyvik Nordås er forsker I på NUPI. Hun jobber med handel og handelspolitikk, særlig i krysningspunktene med teknologi og arbeidsmarkedstilpasninger.

Nordås er også gjesteprofessor ved Örebro universitet. Hun kom til NUPI etter 14 år i OECD, hvor hun har ledet forskningen på handel og handelspolitikk i servicesektoren. Nordås har tidligere hatt forsknings- og undervisningsstillinger ved Chr. Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen, SNF, University of Western Cape og Verdens handelsorganisasjon, samt vært gjesteforsker ved Stanford University.

Nordås har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og har publisert en rekke artikler om handel med tjenester.

 • Publikasjon : Rapport

  Telecommunications: the underlying transport means for services exports

  India har en tjenestebasert eksportsektor som er sterkt avhengig av telekommunikasjon for å nå eksterne markeder. Eksportbedriftene er konsentrert i Bangalore og Mumbai som har gode bredbånd- og satelittforbindelser. India ligger imidlertid langt etter andre mellominntektsland i bredbåndsdekning når...
 • Publikasjon : Academic article

  The WTO Reference Paper meets EU common regulatory policy in CETA

  Den teknologiske utviklingen går raskt i telesektoren, og markedsregulering i EØS forandrer seg med teknologi og markedsforhold. Internasjonale handelsavtaler forandres imidlertid i liten grad etter at de er signert. I WTO har 80 land nedfelt forpliktelser til markedsregulering i et referansepapir fra...
 • Publikasjon : Popular scientific article

  Is Skype a telecommunications company - and why does it matter?

  EU-domstolen kom nylig med en foreløpig kjennelse der SkypeOut ble klassifisert som et teleselskap. Man kan spøre hvorfor i all verden dette er en sak for en domstol? Grunnen er at markedet for teletjenester er mye mer regulert enn markedet for datatjenester. Som teleselskap vil Skype få flere forpliktelser....
 • Publikasjon : Kapittel

  Utrikeshandel løner och rørlighet

  Det svenske arbeidsmarkedet er karakterisert ved lave lønnsforskjeller og høy jobbsikkerhet. Likevel skifter nesten en fjerdedel av svenske arbeidstakere jobb hvert år. Folk som jobber i små bedrifter, skifter oftere jobb og har lavere lønninger enn de som jobber i store bedrifter. De som jobber i bedrifter...
 • Publikasjon : Rapport

  Make or buy : offshoring of services functions in manufacturing

  Nesten halvparten av jobbene i industrien er i tjenestefunksjoner. Dette arbeidsnotatet studerer industribedriftenes import av tjenester og hvordan importen påvirker tjenestefunksjonene innad i industribedriftene. Generelt finner vi at effekten er liten, men varier med hvor kompleks verdikjeden er og...