Henriette Ullavik Erstad

Forsker

Henriette Ullavik Erstad er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Erstad har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og i masteroppgaven så hun på hvordan Iran har mobilisert irakiske sjiamilitser siden 1979. Hun har gjort feltarbeid i Iran og Irak.

Erstads forskningsinteresser inkluderer maktkamp i Midtøsten, iransk utenriks- og sikkerhetspolitikk, væpnede grupper og transnasjonale bevegelser. Hennes nyligste publikasjoner er 'Islamic Insurgents in the MENA Region: Global Threat or Regional Menace?' og 'Territorialstatens tilstand i dagens Midtøsten'.