Henriette Ullavik Erstad

Forsker

Henriette Ullavik Erstad er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Erstad har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og i masteroppgaven så hun på hvordan Iran har mobilisert irakiske sjiamilitser siden 1979. Hun har gjort feltarbeid i Iran, Irak, Mali og Niger.

Erstads forskningsinteresser inkluderer maktkamp i Midtøsten, iransk utenriks- og sikkerhetspolitikk, væpnede grupper og transnasjonale bevegelser.