Hege Medin

Seniorforsker

Hege Medin jobber med internasjonal handel. Hun avla doktorgraden i økonomi ved Norges Handelshøyskole i 2013.

I doktoravhandlingen tar hun for seg betydningen av irreversible eksportkostander for bedrifters eksportbeslutninger og internasjonale handelsstrømmer. Slike kostnader påløper når en bedrift skal begynne å eksportere til et nytt marked.  De er faste engangskostnader som bedriften ikke får igjen om den slutter å eksportere. Eksempler er kostnader i forbindelse med innhenting av markedsinformasjon og etablering av kundekontakt, eller kostnader som følger av ikke-tollmessige handelshindringer.

Medin har jobbet med økonometriske analyser av handelsdata, både på bedriftsnivå og på mer aggregert nivå. Hun har gjort analyser av norsk sjømateksport. Hun har også jobbet med handelsavtaler, deriblant planene om et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA (TTIP).