Frida Kvamme

Vitenskapelig assistent

Frida Kvamme er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

Hun arbeider hovedsakelig med administrativ og praktisk assistanse på SkattJakt-nettverket som samler norske institusjoner og universitetsavdelinger med TaxCapDev-prosjekter. Målet med TaxCapDev er å få ny kunnskap om utfordringene som skatteparadiser og kapitalflyt representerer for utviklingsland. Hennes forskningsinteresser inkluderer samspillet mellom politisk stabilitet og den global økonomien, spesielt ulovlig kapitalflukt og hvordan dette påvirker utviklingsland

Frida er masterstudent i samfunnsøkonomi og har tidligere studert Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.