Eskil Jakobsen

Vitenskapelig assistent

Eskil Jakobsen arbeider som vitenskapelig assistent ved NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet. Han er for øyeblikket tilknyttet GAIA-prosjektet og C3SA-prosjektet.

Eskil har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. I masteroppgaven sin belyste han samarbeid om håndtering av IKT-sikkerhetshendelser mellom nøkkelaktører på cybersikkerhetsfeltet i Norge. Hans faglige interesser inkluderer cyberkonflikt, tverrsektorielt samarbeid, multistakeholder-initiativer og statlig overvåkning.