Daniella Slabinski

Vitenskapelig assistent

Daniella Slabinski er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Slabinski har en tverrfaglig akademisk bakgrunn fra jus og russlandsstudier.

For øyeblikket tar hun en mastergrad i russlandsstudier ved Universitetet i Oslo. Forskningsinteressene hennes inkluderer russisk nasjonsbygging, nasjonalisme, protestbevegelser og politisk ideologi.