Cristiana Maglia

Seniorforsker

Cristiana Maglia er seniorforsker i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Hun arbeider med NUPI-prosjektene LORAX og Market for Anarchy.

Cristiana har doktorgrad i statsvitenskap fra Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) i Brasil. Hovedfokuset i avhandlingen hennes er forholdet mellom ideologi og politisk system, med vekt på parter på høyrefløyen i Brasil. Forskningsinteressene hennes inkluderer institusjoner, politiske partier, velgeratferd og ideologi. 

 • The image shows Luciakammen in Spitsbergen Forskningsprosjekt

  The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX)

  2019 - 2023 (Ongoing)

  Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra global politikk?

 • Bildet viser medlemmer av Free Syrian Army på patrulje. Forskningsprosjekt

  The Market for Anarchy

  2018 - 2022 (Ongoing)

  Prosjektet skal finne ut om staters vurderinger av ulike typer risiko er preget av ikke-statlige aktører.