Cedric H. de Coning

Forsker I

Cedric de Coning er forsker I i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han leder NUPIs Senter for FN og global styring og Klima, fred og sikkerhets-prosjektet. Han leder også Effectiveness of Peace Operations-nettverket (EPON), og bidrar til Training for Peace-programmet, FNs Fredsoperasjoner prosjekt (UNPO), m.m. Cedric er også seniorrådgiver for fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. Cedric tvitrer på @CedricdeConing. 

Cedric har 20 års erfaring innen forskning, policyrådgivning, utvikling og utdanning innen konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging og freds- og konfliktstudier. Cedric har doktorgrad i Applied Ethics fra University of Stellenbosch og mastergrad (cum laude) i konflikthåndtering og fredsstudier fra University of KwaZulu-Natal.