Andrine Roland Spets

Masterstudent

Andrine Roland Spets er vitenskapelig assistent hos NUPI, og er en del av forskningsgruppen Global orden og diplomati.

Hun studerer ved universitetet i Oslo, og skriver om forholdet mellom forskning, klimapolitikk og styring i Verdens meteorologiske organisasjon (WMO), samt hvordan organisasjonens forståelse av klimaendringer har utviklet seg. Andrines forskningsinteresser inkluderer klimapolitikk, epistemiske samfunn, styring og internasjonale organisasjoner.