Alessio Iocchi

Seniorforsker

Alessio Iocchi er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har doktorgrad i moderne afrikansk historie fra University of Naples L'Orientale, og jobber hovedsaklig med ikke-statlige bevæpnede grupper, opprørsbevgelser, sosial mobilisering og den uformelle økonomien i Sahel og Sahara.

Iocchi er også tilknyttet Centro Studi Africa Contemporanea (CeSAC) og Centro Mobilità e Migrazioni (MoMi) ved University L'Orientale. Han har tidligere arbeidet som konsulent for flere NGO-er, og samarbeider med Italian Institute for International Political Studies (ISPI). Han har utført omfattende feltarbeid i Nigeria, Tsjad, Niger og Kamerun.