Samson Olsen

IT-lærling

Samson Olsen jobber som lærling i administrasjonsavdelingen. Han har studert IKT-servicefag på Jessheim videregående skole.