Oliver Häfner

Førstekonsulent

Oliver jobber som førstekonsulent og driver med IT-relaterte driftsoppgaver og tjenester samt er det primære kontaktpunktet for daglige IT forespørsler innad i organisasjonen.