Kristina Enger

Rådgiver

Kristina er en del av administrasjonen til NUPI.  Hun har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra Graduate Insisute Geneva og en LL.B fra the Univeristy of Essex.

Før Kristina ble en del av administrasjonen var hun masterstudent og en del av Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun har også tidligere erfaring som forskningsassistent fra både University of Geneva og University of Essex.