Christopher Svegård

Kontor- og administrasjonslærling